Jakub Niwa Devblog

Practical view at artificial intelligence

particle swarm optimizaton

PSO - Optymalizacja za pomocą roju cząsteczek

pso10

Opiekun w domu, który zwykle będzie albo absolwentem lub nauczyciel w szkole omówi potrzeby edukacyjne dziecka, w celu ustalenia poziomu i częstotliwości czesnego, które ich zdaniem jest najlepsze dla Twojego dziecka. Zazwyczaj opiekun pojedzie do domu do prowadzenia lekcji, które zazwyczaj będą około godziny długości. Podczas lekcji nauczyciel będzie dotyczyć obszarów trudności, że Twoje dziecko napotyka w temat, że są uczył się i zapewniają egzaminu i przygotowania.

, , , ,